Menu Sluiten

Route-onderzoeken

Soms is een uitzonderlijk transport zodanig uitzonderlijk dat er een route-onderzoek nodig is om een vergunning te kunnen aanvragen en verkrijgen. Bij het uitvoeren van een route-onderzoek worden verschillende aspecten meegenomen. Zo wordt er gekeken naar de meest efficiënte route, worden eventuele obstakels in kaart gebracht en wordt bepaald of eventuele obstakels (zoals straatmeubilair) moet worden verwijderd.

Na uitvoering van het route-onderzoek worden de bevindingen uitgewerkt in een rapport en kan het route-onderzoek worden gedeeld met de chauffeur, begeleider(s) en/of overheden. Op deze manier kan het transport optimaal worden voorbereid en veilig worden uitgevoerd.

Natuurlijk kunnen wij door de opgebouwde kennis van het lokale wegennetwerk en met behulp van onze contacten met wegbeheerders en overheden in veel gevallen op voorhand inschatten wat de meest optimale route is. Maar in bepaalde gevallen moet er nu eenmaal een route-onderzoek gebeuren.

b-exceptional.be route onderzoek
NL